medicina preventiva

Unitats

 

 • Disseny, anàlisi i aplicació de protocols, mètodes i normes d'higiene.
 • Inspecció de les condicions higienicosanitàries, elaboració de normes i avaluació de la qualitat dels resultats de les diferents activitats relacionades a la higiene hospitalària.
 • Protocol·lització i seguiment de les activitats i tècniques de desinsectació i desratització.
 • Direcció tècnica i revisió de les activitats necessàries de la central d'esterilització.
 • Revisió física i funcional dels sistemes d'eliminació de residus sanitaris.
 • Avaluació de les condicions higièniques dels servicis d'hostaleria i cafeteria.
 • Assessoria, elaboració de normes i recomanacions de control i vigilància de la bioseguretat de l'aire i de la qualitat de l'aigua de consum.
 • Assessoria en qüestions d'enginyeria i infraestructura que tinguen relació amb el manteniment d'una higiene i mig-ambient sanitari adequats.
 • Vigilància epidemiològica de la Infecció Relacionada amb l'Assistència Sanitària (IRAS):
  • Estudi anual de prevalença de les IRAS coordinat amb l'estudi nacional EPINE.
  • Sistema d'informació per a la vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials (SIVEIN) produïdes per microorganismes multiresistents relacionats amb l'assistència sanitària. 
  • Sistema d'informació per a la vigilància epidemiològica de les infeccions de localització quirúrgica (Programa IQZ).
  • Col·laboració amb el Sistema d'informació per a la vigilància epidemiològica de les infeccions associades als principals dispositius en les UCIs.
  • Estudis epidemiològics específics per a obtindre informació sobre factors de risc.
 •  Prevenció i control de problemes específics i dirigits a reduir les IRAS a l'hospital:
  • Elaborar protocols i procurar el compliment de les mesures preventives.
  • Recomanar i vetlar per l'aplicació de les normes d'higiene.
  • Recomanar l'aplicació de precaucions d'aïllament i altres mesures per a previndre la transmissió de malalties entre pacients i al personal.
  • Estudis epidemiològics sobre brots epidèmics i altres problemes relacionats amb la salut dels pacients hospitalitzats.

 

 •  Vigilància epidemiològica, prevenció i control d'altres esdeveniments adversos relacionats amb les cures i l'atenció sanitària: 
  • Caigudes.
  • Flebitis. Vigilància epidemiològica de les flebitis i factors associats.
  • Desnutrició.
  • Úlceres per pressió.
  • Incidents relacionats amb la medicació. 
 • Assessorament, suport a la Direcció i lideratge en programes de Seguretat del Pacient.
 • Participació en la gestió i millora de processos de Seguretat del Pacient.
 • Elaboració seguiment i avaluació d'indicadors de seguretat del Pacient.
 • Assessoria en metodologia de Seguretat del Pacient.
 • Gestió del Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la seguretat del pacient (SINEA).
 • Participació en la documentació i informació sobre noves tecnologies en procediments diagnòstics, preventius o terapèutics, productes i servicis.
 • Col·laboració en gestió de riscos de l'hospital.
 • Declaració i gestió de malalties de declaració obligatòria en l'àmbit hospitalari (EDO).
 • Participació en programes de Promoció de la Salut en el departament.
 • Educació sanitària: participació en tallers sobre Vigilància epidemiològica, higiene, seguretat del pacient, … dirigides a professionals sanitaris.
 • Col·laboració amb l'atenció de les persones de centres de Servicis soci-sanitaris de caràcter residencial.
 • Vacunació i immunització de pacients amb patologies de base.
 • Vacunació i atenció al viatger. Com a centre de Vacunació Internacional, després d'una avaluació individualitzada, s'informa i assessora en matèria de prevenció i protecció al viatger internacional. 
 • Atenció, profilaxi i seguiment protocol·litzat de les punxades accidentals i altres exposicions amb material potencialment infectante (vacunacions, controls analítics i revisions periòdiques i de tancament del seguiment).
 • Vigilància del medi ambient de treball, mitjançant la identificació i avaluació dels factors biològics.