Gabinet de Comunicació Clínic- Malva-rosa


 

El Gabinet de Premsa del Departament Clínic-Malvarrosa s'encarrega de la difussió externa de tota aquella informació de rellevància referent a l'activitat assistencial, docent e investigadora. Té com a funció proporcionar notícies o temes als mitjans de comunicació, així com concertar entrevistes o reportatges a demanada. Entre les seues funcions principals es troben:

 

Redacció i enviament de notes de premsa I/o convocatòries..

 

Seguiments dels temes sanitaris que apareixen diàriament en els mitjans I elaboració diària del Recull de premsa.

 

Atenció als mitjans de comunicació, gestió d'entrevistes i reportatges, rodes de premsa, organització d'actes etc.

 

Realització de fotografies

 

Actualització de pàgina web

 

Es situa en la primera planta de l'edifici principal, junt a Gerència.