Legislació i deontologia

Codis deontològics

Jurament Hipocràtic

Codi ètic i deontologia mèdica

Codi d'Infermeria de la Comunitat Valenciana

Codi deontològic d'Infermeria

 

Legislació CBA a la Comunitat Valenciana

Consell Assessor de Bioètica

Acreditació CBA Comunitat Valenciana 99/2004

Acreditació CBA Comunitat Valenciana 99/2005

 

Legislació i documentació del Pacient

Llei 10/2014

Llei autonomia pacient 41/2002

Llei 15/1999 de Protecció de Dades

Reglamento ley Proteccion Datos

Reglamento llei Protecció Dades

Guia Voluntats Anticipades