carta de servEIs DEL SERVEI d'Informació i Gestió Econòmica

L'objectiu de la Carta de Serveis, segons la Norma UNE 93200:2008, és comunicar als seus usuaris els serveis que presta qualsevol organització i els compromisos que assumeixen en la seua prestació, convertint-se en una iniciativa fonamental per a la millora de la gestió del servei.

 

Les cartes de serveis representen un suport fonamental en la millora contínua, facilitant les relacions amb els usuaris i servint per a definir estàndards de servei, permetent establir objectius ambiciosos que aconseguisquen el major impacte possible en els usuaris:

  • Demostrant el seu compromís amb l'usuari mitjançant el mesurament, seguiment i millora dels aspectes que més li interessen.
  • Orientant a les persones de l'organització cap a la satisfacció de l'usuari com un dels valors centrals de l'activitat.
  • Reorientant les activitats de l'organització cap a les quals aporten més valor a l'usuari.

Per aquest motiu, el Servei d'Informació i Gestió Econòmica del Departament de Salut de València Clínic – Malva-rosa, conscient de la importància que té la Gestió de la Qualitat per a garantir un correcte funcionament intern, i una bona percepció dels usuaris sobre el servei prestat, ha decidit dissenyar aquesta Carta de Serveis i sotmetre-la a la seua avaluació per un organisme independent de certificació.

 

Descarregar la Carta de Serveis del SIGE ací