Infraestructura y Equipamiento

Llits instal·lats 582

Quiròfans Programats Hospital 12

Quiròfanos Urgents Hospital 4

Paritoris 3

Locals Consultes Externes Hospital 93

Locals Consultes Externes C.E. 24

Sales de Reconeixement d'Urgències 16

Sales de Cures d'Urgències 4

Sales de Guix d'Urgències 2

Llits en la Unitat d'Observació d'Urgències 24

Llocs d'Hospital de Dia

   Oncohematologia 16

   Obstetrícia 3

   Unitat Infermetats Infeccioses 5

   Pediatria 4

   Endocrinologia 4

Ecógrafs (Radiodiagnòstic) 95

Mamógrafs 1

T.A.C. 3

Angiógrafs digitals 2

Sales d'Hemodinàmica 1

Gammacàmeres 3

Ortopantomógraf 1

Accelerador Lineal 2

Màquines d'Hemodiàlisi 17

Resonància Magnètica 3