CARTA DE SERVEIS DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS

El Servei de Recursos Humans del Departament de Salut de València Clínic – Malva-rosa, conscient de la importància que té la Gestió de la Qualitat per a garantir un correcte funcionament intern, i una bona percepció dels usuaris sobre el servei prestat, ha decidit dissenyar una Carta de Serveis i sotmetre-la a la seua avaluació per un organisme independent de certificació segons la Norma UNE 93200:2008.

 

El principal objectiu de la carta és comunicar als seus usuaris els serveis que presta qualsevol organització i els compromisos que assumeixen en la seua prestació, convertint-se en una iniciativa fonamental per a la millora de la gestió del servei.

 

Esperem que entre tots contribuïm a una millora de la nostra labor

 

Descàrrega la Carta de Serveis del S. Recursos Humans ací