Informació Consultes Externes

Ubicació

Les consultes externes estan situades en el pavelló D i en les plantes baixa i primera del pavelló A.

La localització dels diferents serveis per plantes és la següent:

 

Pavelló D

Planta baixa

Sala d'extraccions del laboratori central, admissió de consultes externes, llista d'espera quirúrgica, citació de radiodiagnòstic, consulta de pacients anticoagulats orals i psicooncología.

Planta 1ª

Cirurgia general, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia i unitat de malalties infeccioses.

Planta 2ª

Endocrinologia, medicina interna, neurocirurgia, nefrologia, neurologia i neurofisiologia.

Planta 3ª

Cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia toràcica, pneumologia, preanestèsia, reumatologia, consulta infermeria integritat cutània, electrocardiogrames i marcapasos, Hopital Multidisciplinari.

Planta 4ª

Al·lèrgia, cirurgia maxilofacial, dermatologia i psiquiatria.

 

Pavelló A

Planta baixa

Cirurgia general infantil, traumatologia, ortopèdia, cirurgia reparadora, pediatria i hospital de dia de pediatria.

Planta 1ª

Oftalmologia, otorinolaringologia, urologia.

 

Normes generals

La citació de visites és descentralitzada, la qual cosa significa que tant per a les seves citacions de properes visites, com per poder resoldre qualsevol tipus de dubtes o problemes sobre la mateixa, haurà de dirigir-se a la planta corresponent on estiga situada l'especialitat que el tracte.

En cadascuna de les plantes existeixen sales on hauran d'esperar fins que siguen anomenats per ser visitats.

Eviten romandre en els corredors.

Procure acudir a la visita a l'hora que tinga assignada en el document de cita, no per arribar abans se li visitarà primer.

Citació de pacients

En els mostradors de citació de cada planta el nostre personal administratiu els assignarà dia i hora per a les seves visites successives amb el document de sol·licitud de cita que li serà lliurat en la consulta.

Si vostè canvia de domicili o telèfon, haurà de comunicar-ho al personal de cita a fi de mantenir actualitzats els nostres fitxers per poder comunicar-li qualsevol circumstància.

Si per qualsevol motiu vostè no pot acudir el dia que tinga la visita, ha de posar-se en contacte amb el centre perquè li canvien el dia.