UNITATS DE REFERÈNCIA PER A LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Anatomia Patològica
 • Motilitat Digestiva
 • Cardioestimulació i Marcapassos
 • Obesitat Mòrbida
 • Cirurgia cardiovascular
 • Oncohematologia pediàtrica
 • Diàlisi Peritoneal Contínua Ambulatòria
 • Oxigenoteràpia Contínua Domiciliària
 • Endocrinologia Infantil
 • Asistència al pacient diabètic
 • Endocrinologia i metabolisme
 • Microbiologia i Inmunologia sanitària
 • Hipertensió Arterial i valoració riscos vasculars
 • Banc de semen i Vitrificació d' ovocits
 • Insuficiència respiratòria crònica i ventilació assistida
 • Unitat de Fribrosi Quística Infantil