COM CONSULTAR AL CBA

Els pacients i usuaris tramitaran les seves consultes exclusivament a través del Servici d'Atenció al Pacient (SAIP).

 

Els professionals poden tramitar les seues consultes directament al Comitè de Bioètica Assistencial a través de la Secretaria de la Unitat Central de Qualitat o algun dels membres del CBA.

 

Per facilitar el tràmit s'adjunta model orientatiu de consulta. Descaregar ací