Resum Jornada bioètica del Departament 2016

Logo cba

 

Més de 250 professionals es van donar cita el passat 10 de novembre a l'Aula Magna de la facultat de Medicina de valència en la jornada que va organitzar el Comitè de Bioètica del Departament Clínic-Malvarrosa amb motiu del seu XXV Aniversari. La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón va inaugurar la jornada al costat de la Directora General de Recerca, Innovació, Tecnologia i Qualitat, Ana María Ávila.

 

En 1991 es va constituir la Comissió Ètica a l'Hospital Clínic, l'antecedent de l'actual Comitè de Bioètica Assistencial (CBA). Aquesta mateixa comissió va aprovar en 1992 el Codi Ètic de l'Hospital Clínic de València i en 1996, al costat de la Real Acadèmia de Medicina es va celebrar la primera jornada de Bioètica. En el 1999 es va revisar el fonament d'aquesta comissió que va passar a cridar-se Comitè d'Ètica i ja en 2004 es va acreditar com a Comitè de Bioètica Assistencial segons a la normativa vigent del moment.

 

El Comitè de Bioètica del Departament de Salut Clínic-Malvarrosa és un òrgan assessor i consultiu de caràcter multidisciplinari que es reuneix de forma ordinària una vegada al mes i de forma extraordinària cada vegada que existeix una consulta urgent. El CBA estudia, reflexiona i delibera sobre els conflictes ètics que puguin plantejar tant professionals en la pràctica clínica, com a pacients i familiars.

 

Entre les seves principals funcions estan les de protecció dels drets dels pacients, analitzar situacions i assessorar en els processos de decisió clínica i en les situacions que puguin plantejar controvèrsia ètica. Els professionals poden plantejar la seva consulta directament al CBA mentre que els pacients han de presentar la consulta a través del SAIP.

 

El CBA de l'Hospital Clínic ha ofert assessorament de casos complexos en 40 ocasions en els últims 5 anys, sent les consultes més freqüents aquelles relacionades amb el final de la vida i sobre la limitació i adequació de tractaments.

 

El Comité de Bioética del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa Profesionales en el Aula Magna de la facultad de Medicina de Valencia

 

DOCUMENTS D'INTERÉS