carta de serveis del servei d'ingenieria i manteniment

El Servici d'Enginyeria i Manteniment del Departament de Salut de València Clínic – Malva-rosa, conscient de la importància que té la Gestió de la Qualitat per a garantir un correcte funcionament intern, i una bona percepció dels usuaris sobre el servici prestat, ha decidit dissenyar esta Carta de Servicis i sotmetre-la a la seua avaluació per un organisme independent de certificació.

 

L'objectiu de la Carta de Servicis segons la Norma UNE 93200:2008, és comunicar als seus usuaris els servicis que presta qualsevol organització i els compromisos que assumixen en la seua prestació, convertint-se en una ferramenta fonamental per a la millora de la gestió del servici.

 

Descarregar la Carta de Serveis del Servei d'Ingenieria i manteniment ací