Informació Hospitalització

Admissió

La Unitat d'Admissió està encarregada de registrar les dades del pacient per procedir al seu ingrés a l'hospital. Es troba situada en la planta baixa de l'edifici B (Accés Principal). Ha d'aportar la seva cartilla de la Seguretat Social o targeta S.I.P. i D.N.I.. Recorde que ha de portar sabatilles i útils de higene personal.

A petició del pacient i/o familiars es pot expedir certificat d'ingrés.

 

Horari de visites i normes per als acompanyants.

El recinte hospitalari romandrà tancat a les visites de 21 a 7 hores.

Durant la seva hospitalització, s'autoritza al fet que estiga un acompanyant durant les 24 hores del dia.

Podrà rebre visites en un nombre no superior a dues persones per pacient durant l'horari de vesprada.

 

Servei d'alimentació

L'alimentació forma part del seu tractament, per això, solament ha de consumir els aliments facilitats pel servei de cuina.

Diàriament se li lliurarà una fulla d'elecció de menú, excepte restricció facultativa, en aquest cas se li servirà dieta recomanada pel seu metge.

 

Objectes personals

L'hospital no es fa responsable dels objectes personals, per la qual cosa li preguem, en cas de portar objectes de valor (joies, diners,...), els lliure als seus familiars o, de ser necessari, els diposite en la caixa forta d'Admissió d'Urgències. La recepció i lliurament serà de 8 a 15 h. de dilluns a divendres.

Si el pacient utilitza pròtesi dental, és molt important que extreme la seva custòdia davant qualsevol exploració o intervenció.

 

Horari de recepció de cridaes telefòniques

Aquest servei està gestionat per una empresa externa. vostè podrà rebre trucades a la seva habitació mitjançant operadora automàtica. Per a això s'ha de conèixer el nombre d'extensió, que figura en el telèfon de la seva habitació i és el que haurà de facilitar a les persones que li criden.