consell de salut zona serreria II

El Consell de salut de la Zona Bàsica és un òrgan que fa efectiva la participació de la població adscrita en les activitats relacionades amb la salut promogudes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i desenvolupades per l'equip de professionals del Centre de Salut.

Està format per representants d'associacions , col·lectius , institucions i professionals que duen a terme tasques sanitàries, socials i educatives en la zona.

Es pretén així impulsar el protagonisme de la pròpia comunitat com a part activa amb la finalitat que la promoció i l'educació per a la salut siguen una responsabilitat compartida pels ciutadans i professionals sanitaris que conviuen en la Zona amb una col·laboració intersectorial, participativa i amb perspectiva d'equitat.

 

Correu de contacte: consell_serreria2@gva.es

 

Funcions

 • Conéixer i valorar la memòria , recursos i funcionament del Centre.
 • Conéixer i participar en l'elaboració, realització i avaluació dels programes de salut duts a terme o proposats per l'Equip d'Atenció Primària i de totes aquelles accions destinades a millorar el nivell de salut de la comunitat .
 • Participar en l'elaboració del diagnòstic de salut de la zona, identificant problemes prioritaris , necessitats especifiques i actius existents a fi de promoure accions de salut comunitària i dissenyar plans d'actuació que permeten augmentar el benestar i reduir les desigualtats en salut.
 • Promoure la participació de la comunitat en les activitats de promoció i prevenció de la salut i especialment , d'educació per a la salut.
 • Canalitzar i valorar iniciatives, suggeriments i propostes que permeten millorar l'atenció i els nivells de salut de la Zona Bàsica.
 • Promoure el desenvolupament dels drets i deures dels usuaris del la ZBS,coneixent i informant de les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se si la naturalesa de les mateixes així ho aconsellara.
 • Contribuir al desenvolupament i execució de totes aquelles accions relacionades amb la informació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari.
 • Estudiar i informar qualsevol sobre assumptes proposats per la Prefectura de Zona Bàsica o per les institucions amb responsabilitat sanitària en la Zona Bàsica de Salut.
 • Elaborar una memòria anual de funcionament del Consell.

Composició

 • Cap Zona Básica de Salud
 • Coordinadora Infermeria Centre de Salut Serreria II
 • Trabajadora Social Centro de Salud Serreria II
 • Junta Municipal districte -Marítim
 • Farmacèutic ZBS
 • Avapace ( Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral )
 • Associació de Fibrosi Quística
 • Associació Esclerosi Múltiple ( ACVEM )
 • Associació de Veïns Ciutat Jardí
 • Associació de Veïns Marítimo Ayora
 • Associació de Veïns La Isla
 • Associació de Jubilats i Pensionistes de La Isla
 • Associació de Veïns Pza Honduras
 • Cáritas Diocesana:  Parròquia Ntra Sra dels Dolors / Parròquia Espírit Sant Mentalia Port
 • C.Ocupacional José Alcami
 • C.Ocupacional Grabador Planes
 • Espai Jove VLC-CMJ Algirós
 • Aula Tercera Edad El Grao ( Fevated )
 • Universitat Popular Algirós ( Palauet d´Aiora -Espai Sociocultural )
 • Centre Formació de Persones Adultes C.Social El Grao
 • Centre Formació de Persones Adultes  L´Alguer
 • Escola Infantil Primer Cicle Centre Social El Grao
 • AMPA CP Aiora
 • AMPA CP Explorador Andrés
 • AMPA CM Profesor Santiago Grisolia
 • AMPA CEIP Mare Nostrum
 • AMPA CP Serreria
 • CP Jaume I
 • APA C L'Anunciació
 • AMPA IES Sorolla
 • AMPA IES Ramon Llull
 • Centre Municipal de Serveis Socials Malvarrosa
 • Centre Municipal de Serveis SocialsTrafalgar