Servicio de Información y Atención al Paciente Hospital Clínico (SAIP)

 INFORMACIÓ PER A USUARIS

 

2.- Les sol·licituds d'Informes Clínics s'han de realitzar en INDOC, pertanyent a la Unitat de Documentació Clínica i situat en la planta baixa del pavelló D de l'Hospital Clínic.

3.-L'avançament de qualsevol prova diagnòstica, és una decisió clínica basada en l'estat de salut del pacient i per tant necessita de l'autorització prèvia del facultatiu sol·licitant. Per aquesta raó, ha de ser el metge qui inicie la gestions per a l'avançament quan el considere necessari. El SAIP només pot constatar si la proposta s'ha realitzat correctament i si està pendent de citació, però mai podrà avançar l'exploració.

 

 

FUNCIONS

 

Els Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) són els garants del compliment dels drets que els ciutadans tenen reconeguts en la normativa vigent, constituint així una xarxa qualificada i integrada de defensa del pacient (Decret 138/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els Serveis d'Atenció al Pacient).

 

És la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar els ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic, així com tramitar les queixes, suggeriments i agraïments que realitzen.

 

-Captar les inquietuds i necessitats dels pacients en matèria sanitària i canalitzar-la cap als òrgans directius, complint així amb l'objectiu de millora contínua de la qualitat assistencial.

-Tutelar el compliment dels drets dels pacients reconeguts per Llei

-Tutelar de manera especial el dret a la lliure elecció de metge, centre d'atenció primària o especialista, així com el dret a la segona opinió mèdica.

-Vetlar pel compliment de les obligacions que, en nom d'una major eficàcia i eficiència tenen, segons la normativa vigent, els pacients en relació amb els serveis i recursos del sistema sanitari públic.

-Informar i assessorar els pacients en aquelles qüestions demandades per ells en l'àmbit de la seua competència.

-Tramitar: queixes, suggeriments i agraïments

-Col·laborar entre altres: amb la gerència, equip directiu, amb Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient

-Formar part del Comité de Bioètica assistencial

-Registre i gestió de voluntats anticipades


 

HORARIS DELS SAIP EN EL DEPARTAMENT

 

SAIP Hospital Clínic:

 

Telèfon: 96/197 38 72

Adreça: Av. Blasco Ibáñez, nº 17 46010 VALENCIA

Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

SAIP Centre d'Especialitats El Grao:

 

Telèfon: 96/346 95 75

Adreça: Padre Porta, nº 10 46024 VALENCIA

Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

SAIP Hospital La Malva-rosa:

 

Telèfon: 96/192 54 61

Adreça: Isabel de Villena, nº 2 46011 VALENCIA

HORARI de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

SAIP Atenció Primària:

 

Telèfon: 96/197 38 72

Adreça: Av. Blasco Ibáñez, nº 17 46010 VALENCIA

Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

Vesprades, nits, caps de setmana i festius: Consultar al Supervisor de guàrdia