medicina preventiva

Docència

Pla de formació del Servici de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial:

 

 • Pla d'acolliment residents (MIR, EIR, contractes d'estiu).
 • Pla d'acolliment personal infermeria i estudiants.
 • Cursos-tallers de seguretat clínica: higiene de mans, precaucions d'aïllament, …
 • Cursos-tallers de qualitat i seguretat del pacient: notificació d'esdeveniments adversos, rondes de seguretat, ferramentes de seguretat del pacient.
 • Jornada de vacunació en pacients de grups de risc.
 • Pla de formació contínua / continuada de la Conselleria de Sanitat.

 

Docència MIR: L'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública es definix en el programa oficial de la Comissió Nacional com: “l'especialitat que capacita per a la investigació, l'aplicació i el foment de polítiques i activitats de promoció i protecció de la salut (per a reduir la probabilitat de l'aparició de la malaltia o impedir o controlar la seua progressió), de vigilància de la salut de la població, d'identificació de les seues necessitats sanitàries i de planificació, gestió i avaluació dels servicis de salut".


Unitat docent de Medicina Preventiva i Salut Pública del Departament València-Clínic-Malva-rosa

 • Places acreditades: 2 per any.


Etapes formatives del programa docent:

 1a ETAPA (9 mesos): Per a completar el Curs Superior de Salut Pública es recomana:

 •  Diplomat en Sanitat (EVES).
 • Màster en Salut Pública Avançada, Innovació i Tecnologia Sanitària (EVES, Universitat Politècnica de València, FISABIO, Unitats docents Medicina Preventiva i Salut Pública).

* La realització del treball de Diplomat i de Màster permetrà l'accés a tots dos títols.
 
2a ETAPA (18 mesos):

 • Atenció hospitalària (HCUV):
  • Medicina Interna ( Malalties Infeccioses) (1 mes)
  • Microbiologia   (1 mes) 
  • Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial (8 mesos) 
  • Administració i gestió hospitalària: Direcció mèdica     (1 mes)
  • Admissió i Documentació Clínica  (1 mes)

 

 • Atenció primària : 
  • Administració i Gestió en A.P.  (2 mesos)
  • Centres d'Atenció Primària  (4 mesos)

3a ETAPA (21 mesos): 

 • Centres d'Investigació en Salut (FISABIO/INCLIVA) (6 mesos) (Investigació en Servicis de salut, Càncer, Ambient i Salut, vacunes, Farmacoepidemiologia).
 • Unitats administratives de Salut Pública (15 mesos):
  • Direcció General de Salut Pública   (6 mesos)
  • (Epidemiologia, Promoció de la Salut, …)
  • Centre de Salut Pública de València  (4 mesos) (Unitats d'Epidemiologia, Promoció de la salut, Seguretat alimentària, Salut ambiental, …)
 • Servicis centrals de Qualitat i Gestió (2 mesos): Direcció general.
  • Servici Qualitat Assistencial  (2 mesos)
  • Servici d'Avaluació i Auditoria Sanitària  (2 mesos)

 

 • Seguiment i incorporació al mercat laboral  (1 mes)

 

Rotacions externes: Segons pla de formació de l'especialitat.