medicina preventiva

activitat assistencial


Vacunació de pacients en grups de risc


A més de participar en la campanya de vacunació enfront de la grip i la COVID-19, en la consulta de vacunació del SMPCA iniciem el programa d'immunització / vacunació d'unes 1.000 persones pertanyents a grups de risc (pacients amb tractament immunosupressor o amb quimioteràpia, hemodializados, esplenectomizados, trasplantats, VIH, …) i realitzem més de 10.000 actes vacunals.

Dades de contacte per a la consulta d'immunització de pacients de grups de risc: 

Tel. 961 973 723

 

Vacunació internacional


A l'any també atenem més de 900 viatgers amb més 300 profilaxi antipalúdiques i 2.600 vacunes administrades.

Pots informar-te prèviament sobre les vacunes requerides per països en la web: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPaises.do

Dades de contacte per a la consulta del viatge accedir ací