medicina preventiva

Què tractem

La millora del coneixement de la situació epidemiològica, la prevenció de les IRAS i d'altres esdeveniments adversos i el control de riscos que amenacen la qualitat de l'assistència sanitària, fan del servici de Medicina Preventiva un servici essencial que proporciona un valor afegit al Departament de Salut per a garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.

El Servici de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial (SMPCA), amb una projecció multidisciplinària i interdepartamental, té implantada la cartera de servicis de l'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública completa. En la seua activitat Inclou processos clau dirigits a cura de l'entorn sanitari, de pacients i professionals. 


Les àrees d'activitat se centren en la millora contínua de:

 

  • Bioseguretat Ambiental (BSA de l'aire interior, aigua de consum, neteja, desinfecció i esterilització).
  • Seguretat Clínica (vigilància epidemiològica, prevenció i control de les Infeccions Relacionades amb l'Assistència Sanitària (IRAS) i d'altres esdeveniments adversos).
  • Seguretat del pacient (identificació de riscos sentinelles a promoció de mesures preventives específiques).
  • Mesures de Salut Pública en l'àmbit sanitari (Hospital i centres d'Atenció Primària) 
  • Medicina Preventiva Clínica (immunització de pacients de grups de risc i vacunació de de el viatger).