medicina preventiva

medicina preventiva

qui som

La Medicina Preventiva Hospitalària tracta de “confeccionar, promoure, executar i avaluar totes les activitats epidemiològiques, de prevenció, seguretat del pacient i promoció de la salut a l'hospital i la seua àrea d'influència, participar en la formació continuada dels professionals que desenvolupen la seua funció a l'hospital i centres dependents, en tècniques de prevenció i promoció de la salut i contribuir en els programes de control de qualitat i d'adequació de l'activitat sanitària”.
 

El Servici de Medicina Preventiva i Qualitat Assistencial està format per 15 professionals (1 cap Servici, 4 facultatius adjunts, 2 MIR (formació de 2n any en el Servici), 6 infermeres i 2 administratives, una de les quals, la Cap de grup, atén la Unitat de Qualitat).


Telèfon 961 973 723

medicinapreventiva_hcv@gva.es