Unitat de radiofarmàcia

recursos

1. Instal·lacions
Les instal·lacions de la Unitat de Radiofarmàcia estan dissenyades per a complir amb els més alts estàndards de qualitat en la preparació de radiofàrmacs i es componen de les següents àrees:

 • Àrea de recepció
 • Àrea d'emmagatzematge
 • Àrea de control de qualitat
 • Àrea de preparació de radiofàrmacs: 2 sales blanques o sales netes
 • Àrea de magatzem de residus
 • Àrea de gestió i documentació

2. Equipament
De la mateixa manera, la Unitat s'ha dotat dels següents equips d'última generació:

 • 3 Cabines de seguretat biològica Classe II Tipus B1
 • 1 Cel·la blindada
 • 4 Activímetres
 • 6 Comptadors de partícules
 • 4 Detectors de radiació ambiental
 • 2 Detectors de contaminació superficial
 • 1 Monitor de contaminació de mans i peus
 • 1 Radiocromatògraf
 • 1 Centrífuga
 • 1 Microscopi òptic
 • 1 Balança de precisió
 • 2 Blocs calefactors
 • 3 Neveres amb sonda de temperatura
 • 1 Estufa amb sonda de temperatura
 • 10 Contenidors emplomats per a residus

3. Sistema informàtic de gestió
Integrat amb els equips de preparació de radiofàrmacs i amb la història clínica del pacient, el sistema informàtic de gestió permet assegurar la traçabilitat dels processos, des de la validació de prescripció mèdica fins a la dispensació i administració de les dosis de radiofàrmacs.