Visualització del menú

unidad de radiofarmaciaqui som

La Unitat de Radiofarmàcia de l'Hospital Clínic Universitari de València és una unitat assistencial creada en 1976 i autoritzada per la Conselleria de Sanitat des de 2018.

El seu àmbit d'actuació se circumscriu, fonamentalment, als radiofàrmacs: medicaments especials que contenen en la seua composició un isòtop radioactiu i que s'empren per als procediments diagnòstics i terapèutics de Medicina Nuclear. 

Integrada per dos facultatius especialistes en Radiofarmàcia i tres residents, està situada en el soterrani de la Facultat de Medicina, al costat del Servici de Medicina Nuclear.

L'horari de funcionament de la Unitat de Radiofarmàcia és de matí i vesprada de dilluns a divendres i el telèfon de contacte 961973663.