Unitat de radiofarmàcia

activitat assistencial

La completa renovació de les instal·lacions i de l'equipament destinat a la preparació de radiofàrmacs, així com la implantació d'un sistema informàtic de gestió ha permés recuperar la preparació de radiofàrmacs per a diagnòstic convencional, externalitzada des de 2001, i assumir la preparació de radiofàrmacs per a diagnòstic mitjançant Tomografia per Emissió de Positrons (*PET). Tot això es traduïx en una major qualitat i seguretat per als pacients.


En 2023, es van dispensar 6.775 dosi de radiofàrmacs per a pacients del Departament Clínic-Malva-rosa amb les següents indicacions:

  • Diagnòstic convencional: 3.682 dosi
  • Diagnòstic mitjançant tomografia d'emissió de positrons: 2.992 dosi
  • Teràpia: 101 dosi 

A més, es van preparar 200 dosi de radiofàrmacs per als controls de qualitat dels equips de Medicina Nuclear.