Unitat de radiofarmàcia

Investigació

Com a resultat de la investigació pròpia que realitza, en els últims deu anys, la Unitat de Radiofarmàcia ha presentat 34 comunicacions en congressos nacionals i internacionals i ha publicat 5 articles en revistes científiques.
A més, participa en els assajos clínics que impliquen la utilització de radiofàrmacs i col·labora amb la Unitat Central d'Investigació de Medicina de la Universitat de València en investigació preclínica amb animals i amb l'Institut d'investigació sanitària INCLIVA per al desenvolupament de nous radiofàrmacs.