maxil·lofacial

Investigació

Un dels objectius estratègics del Servici és fomentar la investigació científica i la difusió dels seus resultats amb una visió translacional. En el marc de l'Institut d'Investigació sanitària (INCLIVA) de l'Hospital Clínic de València el servici realitza investigació bàsica per a generació de coneixement en línies relacionades amb lesions precancerosa, osteonecrosis dels maxil·lars, tècniques de regeneració òssia i nerviosa, entre altres. Hem participat de manera activa en assajos clínics multicèntrics nacionals i internacionals.
D'igual forma estem compromesos amb la visió translacional dels resultats d'investigació i formem part activa de la Comissió d'Innovació d'Incliva.


El Cap de Servici pertany com a investigador R3 consolidat al Grup d'Investigació en Histopatologia i Enginyeria Tissular de la UV (GIHIT) https://www.incliva.es/que-hacemos/areas/oncologia/grupo-de-investigacion-en-histopatologia-e-ingenieria-tisular/