maxil·lofacial

Docència

El nostre servici està acreditat per a la formació de residents des de 2005 i seguim un model formatiu basat en competències.
Participem a més de forma directa amb la formació en el grau de Medicina tant en la formació bàsica en el pregrau com en la formació en el practicum.
Tots els membres del servici participen en l'organització de cursos i altres activitats de formació externes (Congrés Nacional i Internacional de l'especialitat).