Pediatria

Unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Seccions i/o Unitats:

 

 • Neumoalergología pediàtrica
 • Gastroenterologia, Hepatología i Nutrició pediàtriques
 • Endocrinologia pediàtrica
 • Nefrologia pediàtrica
 • Neuropediatria
 • Cardiologia pediàtrica
 • Infectología pediàtrica
 • Sala d'Hospitalització general (de 2 a 14 anys)
 • Sala de Lactants (fins als 2 anys d'edat)
 • Neonatologia (comprén la Unitat de Vigilància intensiva neonatal, Cures Intermèdies, consulta externa de seguiment del prematur i Unitat de Lactància Materna)
 • Vigilància intensiva pediàtrica
 • Oncohematologia pediàtrica (amb acreditació per a realitzar trasplantament de progenitors hematopoètics)
 • Unitat de referència de Fibrosi Quística pediàtrica
 • Unitat de referència de Fracàs Intestinal pediàtric
 • Hospitalització a domicili