Pediatria

Docència

Comptem amb 6 residents propis per any, que realitzen rotacions per les diferents seccions segons el calendari establit; els residents de pediatria dels Hospitals Francesc de Borja de Gandia, La Ribera d'Alzira, Dr. Peset de València i H. Manises, realitzen rotacions fixes per a completar la seua formació (entre 2 i 9 mesos). També rebem residents d'altres centres (Hospital General d'Alacant, Hospital d'Elda, Hospital General de Castelló, etc.) de manera no reglada, prèvia sol·licitud i segons disponibilitat.


Els nostres residents poden completar la seua formació en altres hospitals, tant nacionals com estrangers, amb estades que es gestionen a través de la Comissió de Docència.


Comptem amb una important activitat docent reglada: a més de la sessió clínica diària conjunta per a tot el servici (nous ingressos de pacients), setmanalment (dimarts) s'exposen protocols i/o actualitzacions de temes d'interés, i s'elabora una sessió de casos clínics (dijous); les sessions s'oferixen a més en format telemàtic perquè qualsevol professional del nostre departament o dels departaments de referència puga participar sense necessitat de desplaçament. Les diferents seccions del servici desenvolupen a més activitat docent pròpia; entre altres: 

  • Sessions d'Oncohematologia pediàtrica (conjuntes amb infermeria)
  • Curs de reanimació cardiopulmonar avançada pediàtrica i neonatal (anual)
  • Jornada de nutrició parenteral pediàtrica (anual)
  • Curs de nefrologia pediàtrica (anual)
  • Actualització en assistència neonatal en paritori per a matrones (anual)
  • Curs d'actualització en funció renal i tubulopatías en pediatria (anual)
  • Taller de lactància materna (anual)

Som un dels hospitals que impartix docència pràctica per als estudiants del Grau de Medicina de la Universitat de València; una part important de la plantilla desenvolupa a més activitat lectiva en la Universitat.