Pediatria

activitat assistencial

Atenem una població global directa d'unes 350.000 persones. Som referència, a més, per als Departaments de salut de Sagunt i Gandia, encara que rebem també pacients d'altres departaments si així ho sol·liciten. Per a la unitat d'Oncohematologia pediàtrica som a més referència per a la província de Castelló. 

 

El servei registra una mitja de 1.900 ingressos cada any. L'Hospital de dia d'onco-hematologia registra més de 24.000 visites (entre programades i a demanda).