Pneumologia

Unitats

El nostre Servici s'organitza en les següents Unitats:

 

 • Sala d'Hospitalització d'Aguts
 • Unitat de Cures Respiratòries (UCRI): (acreditada per la Conselleria de Sanitat i SEPAR)
 • Unitat de Tècniques Broncoscòpiques i Pleurals (acreditada per SEPAR) 
 • Laboratori Exploració Funcional Respiratòria
 • Unitat de Trastorns Respiratoris del Somni
 • Consulta General de Pneumologia
 • Consultes Monogràfiques:
 • Malalties Intersticials Pulmonars (acreditada per SEPAR)
 • Malalties Neuromusculars (acreditada per SEPAR)
 • Asma (acreditada per SEPAR)
 • Tabaquisme (acreditada per SEPAR)
 • MPOC (acreditada per SEPAR)
 • Dèficit d'alfa-1 AT (acreditada per SEPAR)
 • Tuberculosi i Bronquièctasis (acreditada per SEPAR)
 • Pneumònia i Infeccions Respiratòries
 • Neoplàsies Pulmonars
 • Malalties Pleurals 
 • Circulació Pulmonar
 • Ventilació Mecànica i Obesitat/Hipoventilació
 • Malalties Ocupacionals (asbestosis, silicosis)
 • Consulta Alta Resolució sospita de malignitat