Pneumologia

activitat assistencial

Atenem una població d'al voltant de 348.000 persones d'una part de la ciutat de València i els pobles de la comarca de l'Horta Nord. Som referència per al Departament de Salut de Gandia i de Sagunt de tècniques broncoscòpiques i pleurals complexes i de Unitat de Cures Respiratòries A nivell de la Comunitat Valenciana som Unitat de Referència d'Insuficiència Respiratòria Crònica i Ventilació Assistida Domiciliària.


El nombre d'ingressos hospitalaris per any sobrepassa els 1.500 amb uns estàndards de qualitat equiparables a altres centres sanitaris de similar complexitat. En consultes externes hem atés més de 5.000 nous pacients i s'han realitzat 8.000 espirometries, entre altres diferents proves respiratòries. 


S'han afegit a la cartera de servicis de la unitat de tècniques broncoscòpiques i pleurals les biòpsies pulmonars mitjançant criobiopsia, EBUS radial i catèters pleurals tunelitzats. L'activitat anual en broncoscòpia estàndard i EBUS lineal sobrepassa les 1.000 proves.