Pneumologia

Què tractem

El Servici de Pneumologia participa en la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties de l'aparell respiratori. Entre les més freqüents es troben la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'asma, les pneumònies, el càncer de pulmó o l'apnea obstructiva del somni.


En termes de mortalitat, incidència, prevalença i costos, les malalties respiratòries ocupen a Espanya el tercer lloc després de les malalties cardiovasculars i el càncer. Es calcula que 235 milions de persones en el món patixen asma, més de 200 milions patixen MPOC (és la quarta causa principal de mort a tot el món); entre 1-6% de la població adulta patixen alteracions respiratòries durant el somni i el càncer de pulmó és el càncer mortal més freqüent en el món.

Encara que les causes de les malalties respiratòries són variades, el tabac està directament implicat en el desenvolupament d'algunes d'elles com l'MPOC i el càncer de pulmó. El tabac és una malaltia addictiva crònica que en el 80% dels casos s'inicia abans dels 20 anys sent el grup d'edat entre 25-34 anys on es registra majors fumadors; provoca 60.000 morts anuals i més de 160 morts al dia. Per tant, és important abordar la deshabituació tabàquica i implementar estratègies de tractament i de prevenció primària.