Oncologia Radioteràpica

Docència

  • Participem en el programa de formació de residents MIR, formant 2 residents per any.
  • Impartim docència pregrau als estudiants de Medicina i Tècnics especialistes en Radioteràpia.