Oncologia Radioteràpica

activitat assistencial

A l'any realitzem aproximadament 2.000 primeres visites. Atenem una població d'al voltant de 700.000 persones, procedents d'una part de la Ciutat de València i els pobles de la comarca de l'Horta Nord i dels Departaments de Gandia I Sagunt dels quals som el seu servici de referència.

En l'últim any, hem incorporat millores terapèutiques com per exemple la unitat de radiocirugía Gamma Knife, de la qual només existixen 3 a Espanya. Actualment, estem dotats d'equipament d'última generació disposant de tres acceleradors lineals d'electrons, una unitat de braquiteràpia, una unitat de radioteràpia Intraoperatòria i una unitat de radiocirugía Gamma Knife.

    La nostra cartera de servicis inclou:


A.    Establiment d'un pla terapèutic complet de pacients oncològics:

 •   Avaluació diagnòstica i estadificació
 •   Tractament amb Radioteràpia exclusiva
 •    Radioteràpia associada a altres tractaments: Hormonoteràpia, quimioteràpia, fàrmacs antidiana, immunoteràpia, cirurgia.
 •    Seguiment de tumors sòlids.
 •    Atenció a llargs supervivents.
 •    Atenció d'urgències Oncològiques   

 
B.    Coordinació del tractament oncològic en patologies d'atenció multidisciplinàries per mitjà de Comités oncològics en:

 • Càncer de mama
 • Càncer colorectal
 • Neoplàsies esofago-gàstriques

 • Neoplàsies bilio-pancreàtiques i hepàtiques
 • Neoplàsies urològiques   
 • Neoplàsies toràciques
 • Càncer de cap i coll
 • Tumors del sistema nerviós central
 • Neoplàsies ginecològiques
 • Neoplàsies sistema Hematopoètic
 • Tumors cutanis i melanoma
 • Tumors de tiroides
 • Tumors musculoesquelètics

C.    Radioteràpia en patologies benignes subsidiàries de tractament amb radiacions ionitzants


D.    Tècniques de tractament disponibles

 • Radioteràpia tridimensional (RT3D)
 • Radioteràpia d'Intensitat Modulada (IMRT)
 • Arcoterapia Volumètrica d'intensitat Modulada (VMAT)
 • Radioteràpia estreotàxica corporal (SBRT)
 • Radiocirugía (RC) Gamma knife
 • Radioteràpia Intraoperatòria (RIO)
 • Braquiteràpia (BT)