Microbiologia

Recursos Humans

1 Cap de Servei

1 Cap de Secció

3 Facultatius especialistes

10 Metges residents

1 Supervisora

6 Infermeres

15 Tècnics

6 Auxiliars d'infermeria

2 Auxiliars administratius

 

La cartera de serveis que detallem pretén donar resposta a les necessitats del nostre Departament de Salut en matèria de diagnòstic microbiològic. S'informa de les proves disponibles, del mètode analític corresponent i del temps aproximat que cal esperar fins a la recepció d'un resultat.


Per descarregar-se la cartera de serveis en PDF, polse ací