ONCOLOGiA RADIOTERàPICA

Recursos Humans

1 Cap de Servei

1 Cap de Secció

5 Facultatius Especialistes

4 MIR (1 por año)

5 Inferner/a

6 TER

2 Auxiliar Infermeria

1 Administrativa

1 Supervisora d'infermeria (compartida)

 

Seccions i/o Unitats

 • Unitat del pulmó, tórax (excepte mama), SNC i perifèric.
 • Unitat de cap i coll, pell, melanomes i ginecològics.
 • Unitat de mames, urològics, digestius, parts toves.
 • Unitat de limfomes i hematològics i pediàtrics.

Recursos Estructurals

 • CC.EE 3
 • Consultes d'infermeria 1
 • Planificació amb *TAC d'anell gran (compartit amb *RX) 1
 • Planificació amb simulador convencional (*escopia i plaques radiogràfiques) 1
 • *Inmovilizadores universals amb immobilització personificada o individualitzada
 • Ordinadors planificació i càlculs dissimètrics (*GTV, *CTV, *PTV i Òrgans Risc i càlcul de *HDV) 2

 

 • Unidades de tratamiento: aceleradores lineales multienergéticos de fotones de 6 y 15 MV con colimadores conformados con multiláminas y electrones de Energias: 4, 6, 8, 10, 12, 15 y 18 MeV, con posibilidad de conformación con Cerrobend:
  • 2 aceleradores lineales Elekta

Tècniques diagnòstiques-terapèutiques

 • Planificació amb TAC anell gran
 • Planificació amb simulador convencional
 • Planificació i dosimetria: Complexitat dels tractaments

          Nivells I y II: 19%

          Nivell III: 21%

          Nivell IV: 60%

 • Tractaments: acceleradors lineals multienergètics
 • Visió Portal de silici amorf en l'A EL Precisi)

 

     Tractaments realitzats amb Fotons amb tècniques de RTEC-3D en els 2 Acceleradors i tècnica de IMRT en 1 Accelerador.

Tractaments amb electrons d'Energies: 4, 6, 8, 10, 12, 15 i 18 MeV

 

Es realitzaren tractaments de:

 

 • Tumors de mama: tècniques isocèntricas, multicamps, hemihaces amb *boost integrat
 • Tumors aparell digestiu (esòfag, estómac, pàncrees, recte i anus)
 • Tumors toràcic-mediastínic (pulmó)
 • Tumors ginecològics
 • Tumors urològics
 • Limfomes i tumors hematològicos
 • Tumors SNC
 • Tumors de cap i coll
 • Tumors de pell (cutanis i limfomes)
 • Tumors de parts toves
 • Tumors pediàtrics
 • Tractaments Urgents i pal·liatius
 • Patologia benigna subsidiària de Radioteràpia
 • Irradiació de Hemoderivats

 

 Es realitzen els tractaments seguint els protocols decidits en els subcomitès de tumors segons protocols internacionals.

 

Tractaments Adyuvants, Preoperatoris i Radicals Combinats amb QT, Ac. Monoclonals i Hormonoteràpia

Fraccionament convencional, hipofraccionament accelerat i bifraccionat simètric o asimètric.

Sobreimpressions (*Boost) integrats simultanis o successius, amb fotons o electrons.

Es disposa de sala de Capellans per als tractaments amb iatrogènia cutània, duta a terme per infermeria: 975-889 guareixes/any

T' INTERESSA

xarxes socials