ONCOLOGiA RADIOTERàPICA

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic Universitari de València és el primer Servei que es va fundar en la Comunitat Valenciana per a tractament amb radiacions ionitzants.

 És el primer Servei de Radioteràpia d'un Hospital Públic de la Comunitat Valenciana amb certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma ISO 9001.

 Horari d'atenció matí i vesprada

Personal

•    1 Cap de Servei
•    1 Cap Secció
•    9 Facultatius Especialistes
•    8 Metges Interns Residents (MIR)
•    4 Infermers / as
•    17 Tècnics Especialistes en Radioteràpia (TER)
•    2 Auxiliars d'Infermeria
•    1 Administrativa
•    1 Supervisor d'infermeria (compartit)
•    2 Zeladors

 

Recursos Estructurals

  • 3 Aceleradores Lineales multienergéticos
  • 1 Unidad de Braquiterapia de Alta Tasa (HDR)
  • 1 Acelerador lineal para Radioterapia Intraoperatoria (RIO)
  • 1 unidad de radiocirugía Gamma Knife
  • 1 TC de Planificación con tecnología 4D y energía Dual
  • 16 Ordenadores de planificación y dosimetría
  • 2 sistemas de planificación
  • 4 consultas externas
  • 1 Consulta de enfermería

Cartera de serveis

A. Establiment d'un pla terapèutic complet de pacients oncològics:


•    Avaluació diagnòstica i estadificació
•    Tractament amb Radioteràpia exclusiva
•    Radioteràpia associada a altres tractaments: Hormonoteràpia, quimioteràpia, fàrmacs antidiana, immunoteràpia, cirurgia.
•    Seguiment de tumors sòlids.
•    Atenció a llargs supervivents.
•    Atenció d'urgències Oncològiques 
B.    Coordinació del tractament oncològic en patologies d'atenció multidisciplinàries per mitjà de Comités oncològics en:
•    Càncer de mama
•    Càncer colorectal
•    Neoplàsies esofag-gàstriques
•    Neoplàsies bilio-pancreàtiques i hepàtiques
•    Neoplàsies urològiques
•    Neoplàsies toràciques
•    Càncer de cap i coll
•    Tumors del sistema nerviós central
•    Neoplàsies ginecològiques
•    Neoplàsies sistema Hematopoètic
•    Tumors cutanis i melanoma
•    Tumors de tiroides
•    Tumors musculoesquelètics


C.    Radioteràpia en patologies benignes subsidiàries de tractament amb radiacions ionitzants


D.    Tècniques de tractament disponibles

•    Radioteràpia tridimensional (RT3D)
•    Radioteràpia d'Intensitat Modulada (IMRT)
•    Arcoteràpia Volumètrica d'intensitat Modulada (VMAT)
•    Radioteràpia estreotàxica corporal (SBRT)
•    Radiocirugía (RC)
•    Radioteràpia Intraoperatòria (RIO)
•    Braquiteràpia (BT)

•    Control Actiu de Respiració (ABC)

 Investigació i docència

 

•    Participem en col·laboració amb altres serveis, en estudis multicèntrics nacionals i internacionals.
•    Participem en el programa de formació de residents MIR, formant 2 residents per any.
•    Impartim docència pregrau als estudiants de Medicina i Tècnics especialistes en Radioteràpia

T' INTERESSA

xarxes socials