CENTRE DE SALUT SERRERiA II

 

 

ADREÇA I TELÉFONS

 

►Adreça: C/ Pedro de Valencia nº 28

►Telèfons:

  96 346 94 00

  fax. 96 346 94 01

 

►Correu electrònic ((indicar el número SIP i motiu o professional a qui va la consulta):

 

paci_csserreria2@gva.es

 

 

HORARIS

 

►Horari de Consultes 

De Dilluns a Divendres de 08:00 a 21:00 hores

Dissabte de 8:00 a 15:00

 

 

►Urgències fora d'horari de consulta, dirigir-se al Punt Atenció Sanitària de l'Alguer

 

Telèfon 112

Dilluns a Divendres 17:00 a 9:00 hores

Dissabtes a partir de les 15:00 hores

Diumenges i festius 24 hores

 

 

CARTERA DE SERVEIS

  • Medicina Familiar i Comunitària
  • Pediatria
  • Infermeria
  • Matrona
  • Fisioteràpia
  • Treball Social

T' INTEREsSA