Cartera de Serveis de la Unitat de Medicina Preventiva

Cartera de Serveis de la Unitat de Medicina Preventiva

 

1. Àrea de Vigilància, Prevenció i Control de Infecció associada a la asistència:

 • Vigilància d'infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.
 • Participació en estudis de Vigilància de la Infecció *Nosocomial.
 • Prevenció i control d'infeccions per microorganismes *multirresistentes (*MMR).
 • Actuació davant brots epidèmics.
 • Gestió de precaucions d'aïllament.
 • Higiene de mans i antisèpsia.
 • Participació en la Comissió d'Infeccions o equivalent.
 • Elaboració de guies, protocols i instruccions de treball.
 • Consultoria en infecció *nosocomial.
 • Accions específiques per a la prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRES): respiratòries, quirúrgiques, *bacteriemias, urinàries, etc

 

2. Àrea de Qualitat Mediambiental e Higiene:

 • Desinfecció i Antisèpsia.
 • Bioseguretat ambiental.
 • Bioseguretat en zones en obres.
 • Col·laboració en Vigilància i actuació enfront de legionel·la.
 • Col·laboració en Gestió i supervisió de les activitats de neteja de sòls i superfícies.
 • Col·laboració en Gestió de residus sanitaris.
 • Col·laboració en Prevenció i tractament de plagues.
 • Col·laboració amb el servei d'hostaleria en temes d'higiene.

 

3. Àrea de Esterilització.

 • Direcció facultativa de la Central d'Esterilització.
 • Elaboració de recomanacions d'esterilització.
 • Control de trazabilitat.

 

4. Àrea de Medicina Preventiva Clínica.

 • Vacunació de professionals sanitaris.
 • Actuació urgent davant exposicions biològiques accidentals.
 • Atenció a portadors i pacients colonitzats amb gèrmens multirressistents i uns altres
 • Patògens de risc.
 • Deshabituació *tabáquica individual i grupal.

 

5. Àrea de Epidemiologia Clínica e Investigació.

 • Participació en estudis de recerca.
 • Sessions bibliogràfiques.
 • Participació en Esdeveniments Científics
 • Publicacions científiques
 • Adreça de Tesi/tesines

 

6. Àrea de Docència en Medicina Preventiva:

 • Docència MIR
 • Formació contínua i continuada.
 • Participació en formació específica a professionals d'àmbit Comunitari.
 • Sessions clíniques
 • Participació en la Comissió de Docència de l'Hospital Malvarrosa
 • Participació en la Comissió de Docència MIR del Departament

 

 

7. Àrea de Qualitat Assistencial:

 • Participació en Comitè Central de Qualitat o en les estructures de gestió de la qualitat i millora contínua de la qualitat assistencial.
 • Participació en Comissions Hospitalàries.

 

8. Àrea de Seguetat Clínica:

 • Assessorament i/o col·laboració en el disseny i implementació del Pla de Seguretat Clínica del Departament.
 • Participació en Comissió de Seguretat o equivalent.
 • Implantació i/o participació en el Sistema de Notificació i Registre d'Esdeveniments Adversos.
 • Vigilància, Prevenció i Control d'esdeveniments adversos.
 • Col·laboració en la vigilància d'esdeveniments adversos relacionats amb la medicació.
 • Participació en les activitats de Vigilància i Avaluació de la seguretat de productes sanitaris.
 • Assessoria i participació en Problemes de Seguretat Clínica i en situacions d'alerta Sanitària.

 

9. Àrea d'Educació Sanitària i Promoció de la salut:

 • Tallers de formació.
 • Elaboració i difusió de materials educatius.
 • Participació en activitats educatives comunitàries.
 • Consell preventiu en les activitats de consulta.
 • Assessoria en temes d'Educació i Promoció de la salut

 

10. Àrea de Cooperació en programes de Salut Pública:

 • Col·laboració amb el Sistema de Vigilància Epidemiològica de Malalties de Declaració obligatòria (EDO): recerca epidemiològica i notificació de malalties EDO i brots epidèmics
 • Col·laboració amb la recerca i notificació de malalties d'especial vigilància.
 • Col·laboració en registres oficials de Salut Pública.
 • Coordinació amb els Serveis de Salut Pública en *inmunoprofilaxis i altres programes de Salut Pública.
 • Col·laboració en Alertes Sanitàries.