Anestesiologia

Cartera de Serveis de la Unitat de Anestesiologia

Consulta de Preanestèsia

 

Informació al pacient i familiars

 

Valoració de risc anestèsic

Consentimient informat

Preparació preoperatòria

 

Àrea Quirúrgica

Preparació preoperatòria immediata

Anestèsia general: intravenosa, inhalatòria,

Anestèsia epidural

Anestèsia intradural

Anestèsia combinada

Anestèsia regional intravenosa

Bloqueig nerviós perifèric

Anestèsia Retrobulbar

Anestèsia troncular(plexes)

Ansiòlisi, sedació i/o analgèsia

Anestèsia local per infiltració

Vigilància i monitoratge

Maneig de la via aèrea

Tècniques coadjuvants per a Intubació difícil

 

Especialitats Anestèsia

Cirurgia aparell digestiu

Cirurgia Ortopèdica i traumatològica

Cirurgia urològica

Cirurgia ORL

Cirurgia maxilofacial

Cirurgia Oftalmològica

Cirurgia Plàstica

Cirurgia vascular

Neurocirurgia

Cirurgia Ginecològica

 

Unitat de Recuperació postanestèsica

Vigilància Clínica

Monitoratge hemodinàmica

Col.locació vía venosa central

Monitoratge respiratori

Intubació traqueal

Soport ventilatori

Resucitació cardiopulmonar, RPC bàsica i avançada

Tècnicas analgèsiques postoperatories

Preparació i optimització preoperatòria

Tècniques de recuperació de sang

 

Web Servei de Anestesiologia