NEUROFISIOLOGIA

Proves diagnòstiques

 • Àrea de Electroencefalografia (EEG)

  • EEG basal adults i pediatria

  • EEG amb privació de son en adults i pediatria

  • EEG en pacients ingressats adults i pediatria

  • EEG en pacients ingressats en neonatologia

  • EEG en pacients ingressats en UCI i Reanimació

  • EEG en pacients ingressats en UCIN (neonatal i pediátrica)

  • EEG en mort encefàlica

  • EEG en urgències

  • Vídeo-EEG de llarga duració

 • Àrea de Electromiografia (EMG)

  • Estudis de conducció nerviosa (electroneurografia) en adults i pediatria

  • EMG convencional en adults i pediatria

  • EMG quantitatiu

  • Registre de tremolor

  • EMG en distonies

  • Resposta F

  • Reflex H

  • Reflex trigèmino-facial

  • Reflex inhibitori maseterí

  • Reflex bulb-cavernós

  • Estimulació repetitiva

  • EMG de fibra simple (SFEMG) Jitter amb activació voluntària

  • EMG de fibra simple (SFEMG) Jitter amb estimulació axonal

  • EMG de fibra simple (SFEMG) Densitat de fibres

  • Resposta simpàtic-cutànea

  • Interval R-R

 • Àrea de Potencials Evocats (PE)

  • PE Auditius Troncoencefàlics (PEAT) en adults i pediatria

  • Audiometria per PEAT en adults i pediatria

  • Garbellat de hipoacúsia neonatal

  • PE somatosensorials (PES) de membres superiors e inferiors

  • PES de nervi "pudendo"

  • PEAT i PES en mort encefàlica

  • PE Visuals amb estímul ‘flash' mitjançant "goggles"

  • PE Visuals amb estímul en damero (‘pattern') camp complet i "hemicamps"

  • Electrorretinografia (ERG) amb estímul ‘flash' de llum blanca, escotòpic

  • ERG amb estímul en "damero" (‘pattern')

 • Monitorització intraoperatòria (MIO) i procedimients quirúrgics

  • EMG en escombrat lliure continu

  • Estimulació de cargols

  • Tren de 4

  • PES de membres superiors

  • PES de membres inferiors

  • Potencials Evocats Motors (PEM) mitjançant estimulació elèctrica transcortical (EET)

  • MIO de tronc d'encèfal (PES, PEM)

  • MIO de pars craneals (nervi facial, nervi "trigémino", nervi espinal,…)

  • MIO de nervis perifèrics

  • PEAT

  • PEV

  • "Mapeo cortical"

Unitat de la Son

 • Registre poligràfic de migdiada en adults i pediatria
 • Polisomnografia nocturna en adults i pediatria
 • Test de latències múltiples del somni (TLMS) en adults i pediatria
 • Test de manteniment de vigília
 • Consulta externa metgessa

Procedimientos terapéuticos

 • Polisomnografia nocturna per a valoració de la resposta al oxibat sòdic.
 • Polisomnografia nocturna per a valoració del tractament amb DAM en pacients amb SAHS.
 • EEG per a valoració del tractament farmacològic en el "status" epilèptic no convulsiu