Neurocirurgia

Recursos Estructurals

Unitat de Neurocirurgia Vascular i Base de Crani

Unitat de Columna

Unitat de Neuro Oncologia

Unitat de Neurocirurgia Funcional

Unitat de Neurocirurgia Pediàtrica

Planta de Hospitalització 4 A

Llits assignats 18

Quiròfan assignat 8

Sessiones setmanals 7

Consultes assignades 2

Consultes setmanals 10

 

Cartera de Serveis Assistencial

 1. VASCULAR

  1. Microcirurgia d'aneurismes, malformacions vasculars i cavernomes cerebrales i medul·lars.

 2. BASE DE CRANI

  1. Microcirurgia de tumors i altres lesions de base de crani

  2. Abordatges de base de crani per a tumors i altres lesions d'òrbita, sins paranasals, penyal, regió infratemporal i cervical..

 3. COLUMNA VERTEBRAL

  1. Tractament quirúrgic de tota la patologia malformativa, tumoral i degenerativa de la xarnera occipito-cervical, columna cervical i columna toraco-lumbar per via anterior o posterior.

  2. Vertebroplastia i cifoplastia percutània.

  3. Tractament quirúrgic de tota la patologia malformativa, vascular, i tumoral de la medul·la espinal i arrels.

 4. TUMORS

  1. Tractament microquirúrgic dels tumors intrínsecs, extrínsecs i metastàsics de qualsevol localització cerebral, intracraneal i de la hipòfisi.

  2. Disponibilitat de biòpsia estereotàctica i tècniques d'ajuda intraperatòria amb neuronavegació multimodal, anatomia patològica, monitoratge neurofisiològica, fluorescència i quimioteràpia.

 5. FUNCIONAL

  1. Infermetata de Parkinson i altres trastorns del moviment: estimulació cerebral profunda.

  2. Dolor neuropàtic:

   • Estimulació cerebral cortical i profunda.

   • Estimulació de nervis perifèrics.

   • Estimulació medul·lar.

   • Infusió intratecal amb bombes.

   • Bloquejos i "rizolisis" espinals i de nervis cranials.

   • Descompresió microvascular del "trigémino".

 6. Epilepsia:

 • Estimulació del nervi vague.
 1. PEDIATRIA

  1. Tractament quirúrgic de toda la patologia neuroquirúrgica de la infància.

 2. TRAUMATOLOGIA

  1. Tractament mèdic i quirúrgic de les lesions traumàtica crani-encefàliques, incloent tècniques de monitoratge de pacients crítics

  2. Tractament mèdic, ortopèdic i quirúrgic de les lesions traumàtiques de la columna cervical i toraco-lumbar.

  3. Tractament mèdic i quirúrgic de les lesions traumàtiques agudes i cròniques dels nervis perifèrics.

ÀREES D'ESPECIAL INTERÈS IDESENVOLUPAMENT

 • Tractament microquirúrgic d'aneurismes i malformacions vasculars cerebrals.
 • Cirurgia de tumors de base de crani.
 • Cirurgia de tumors intrínsecs en àrea motora.
 • Charlela occipito-cervical.
 • Abordatges anteriors a la columna toraco-lumbar.
 • Estimulació cerebral profunda per a la Malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment.
 • Estimulació medul·lar per al tractament del dolor neuropàtic.
 • Estimulació del nervi vague per a l'epilèpsia rebel.
 • Reconstrucció crani-facial en craneoestenosis.