NEFROLOGIA

Seccions i unitats

 • Consultes externes dividides en:
  • Consulta Prediàlisi
  • Consulta General de Patologia Nefrològica
  • Consulta de Glomerulopaties
 • Unitat d'Hemodiàlisi per a Crònics amb 10 monitors un per a virus c positiu
 • Unitat de Diàlisi peritoneal amb 56 pacients
 • Unitat d'aguts amb tres llocs
 • Unitat d'hospitalització amb 15 llits

 

Cartera de Serveis

 • Atenció a pacients en Consultes Externes
 • Hemodiàlisi convencional i "on line" per a pacients crònics
 • Unitat d'Atenció a pacients aguts
 • 15 llits d'Hospitalització
 • Hospital de dia per perfusions de ferro intravenós i per a extracció d'anàlisi d'urgència
 • Hemodiàlisi per a pacients aguts o descompensats
 • Diàlisi peritoneal contínua ambulatòria i automatitzada
 • Biòpsies renals
 • Implantació de cateters venosos tunelitzats en via central per a hemodiàlisi