Medicina Interna

Seccions i unitats

 • Medicina Interna General
 • Unitat Infermetats Infeccioses. Hospital de Dia
 • Unitat Risc cardiovascular
 • Unitat Trombosi Venosa
 • Unitat d'Infermetats Autoinmunes
 • Unitat de Reumatologia

 

Cartera de Serveis

1. Proves diagnòstiques

2. Unitat de Risc Cardiovascular

 • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial
 • Estudi de la elasticidad aòrtica
 •  Estudi de la funció endotelial
 • Estudis de Genètica Molecular
 • Estudis de acocardiografia i genotip vascular
 • Capiloroscòpia

2. Procediments Terapèutics

3. Unitat de Risc cardiovascular

 • Protocols d'avaluació de factors de risc cardiovascular
 • Protocols de tractament de factors de risc cardiovascular
 • Protocols d'investigació de fàrmacs antihipertensius
 • Assajos Clínics en fase II-III
 • Projectes d'investigació del programa FP
 • Projectes d'investigació del programa FIS
 • Desenvolupament de tesi doctoral

4. Unitat de Trombosi venosa profunda

 • Protocols de fibronolisi
 • Protocols de profilaxi de TVP
 • Protocols de tractament de TVP
 • Protocols d'investigació de fàrmacs antitrombòtics
 • Assajos Clíncs fase III
 • Desenvolupament tesi doctoral

5. Unitat d'Infeccioses

 • Protocols tractament combint VIH
 • Adherència al tractament VIH
 • Protocols d'evaluación de factores de riesgo cardiovascular en VIH
 • Protocols de tractament de factors de riesc cardiovascular en VIH
 • Assajos clínics de fase II-III
 • Projectes d'investigació del programa FIPSE
 • Desenvolupament tesi doctoral

6. Unitat d'Autoinmunes

 • Protocols d'valuació i tractament d'infermetats autoinmunes
 • Assajos Clínics en fase II-III
 • Desenvolupament tesi doctoral

7. Unitat Reumatologia

 • Assajos Clínics infermetats reumatologia
 • Assajos Clínic fase II-III
 • Desenvolupament tesi doctoral