CIRUrgia MAXILOFACIAL

Recursos Humans

1 Cap de Secció

5 Facultatius especialistes

2 Odontòlegs en el C.E El Grao

5 Metges residents

2 Supervisores d'infermeria

1 Infermera

2 Auxiliars d'infermeria

1 Administrativa compartida

 

Seccions i/o Unitats

Hospitalització: 6 llits
Quròfans setmanals: 2 en Hospital Clínic (CMI), 4 en Hospital Clínic (Cme), 3 en H Malva-rosa (CMA)

Consultes Externes: 3 a la setmana
Odontologia C.I Grau

 

Cartera Serveis

La cartera de serveis de Cirurgia Oral i Maxilofacial inclou totes les tècniques i procediments diagnòstics i terapèutics possibles dins de l'especialitat, situant-se com a Centre de Referència en la Comunitat Autònoma per al tractament de determinades patologies com són la Craneosinostosi complexa i Centre de Referència Nacional per al tractament amb neuromodulación de les cefalea crònica tipus cluster.

 

Procediments i técniques (Catàleg):

 

1.- CIRURGIA ORAL.

 

Tota patologia de teixits tous i durs de la cavitat oral que són tractats amb major freqüència sota anestèsia troncular del trigémino (excepció de la patologia periodontal i dental, pròpies de l'odontologia). Es procedeix en nombroses ocasions a la cirurgia sota anestèsia general donada la dificultat de l'extracció. Alguns diagnòstics més freqüents són:

 • Cirurgia de les inclusions dentàries (Tercer molar/ canins/ Mesiodens/ Arrel residual).
 • Cirurgia de quists i tumors benignes de cavitat oral de xicoteta grandària.
 • Cirurgia de transplants i reimplants dentaris
 • Cirurgia en relació a l'ortodòncia (Fenestració de canins/ Frenectomies).
 • Cirurgia Preprotèsica. (Vestibuloplastias/ Epulis fisuratum/ Hipetrofia de Tuberosidad).
 • Cirurgia preprotèsica sobre parts òssies (Torus).
 • Cirurgia en relació a l'endodòncia. Tècniques de cirurgia periapical. Apicectomies.
 • Lesions preneoplàsiques (leucoplasies). LASER CO2 i díode.

 

2.- PATOLOGIA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR (ATM).

 

Patologia disfuncional:

 • Cirurgia oberta: Meniscopexias, Meniscoplastias, Meniscectomies. Eminectomia temporal

Minimament invasives:

 • Artrocentesis ATM. Artroscòpia de lisis rentat de ATM.
 • Artroscòpia operativa de ATM
 • Luxació crònica recidivant: Eminectoplastia amb empelt de calota

Anquilosi de ATM:

 • Osteotomia amb artroplàstia. Pròtesi de ATM
 • Coronoidectomia complementària

Augment patològic del volum condileo:

 • Condilectomia alta /Artroplàstia.
 • Tractament ortognàtic associat

Pròtesi eminència valleja de ATM. Pròtesi customizadas.

Reconstrucció amb empelt costocondral.

 

3.- INFECCIONS.

 • Procediments quirúrgics específics
  • Drenatge quirúrgic espais facials i cervicals
  • Osteomielitis (Secuestrectomia).

 

 • Infeccions granulomatosas amb manifestacions en cara i coll
  • Drenatge quirúrgic
  • Cirurgia de les adenopaties necròtiques

 

 

4.- PATOLOGIA DE GLÀNDULES SALIVARS.

 • Sialadenitis. Agudes (Drenatge quirúrgic). Cròniques (Sialoadenectomía total: Parotidectomia/ Submaxilectomia)
 • Sialolitiasis : Extirpació del càlcul. Parotidectomia total conservadora del VII parell. / Submaxilectomia.
 • Sialadenosis: Excepcionalment Sialoadenectomia total.
 • Seqüeles postquiúrgiques. Paràlisi facial.

Anastomosis microquirúrgica T-T.

Anatomosis hipogloso-facial, Accessori-facial.

Empelt de nervi cranial/perifèric. Transposició nerviosa.

 • Fístules salivars

Tancament de fístula. Reconducció intrabucal del conducte salivar

 • Tumors de glàndules salivars majors

Benignes: Sialoadenectomia total/ superficial: Parotidectomia / Submaxilectomia.

Malignes: Segons estadi en funció del TNM. Codificar a més la dissecció cervical associada, si la hi hagués.

 • Tumors de glàndules salivars menors

Benignes. Sialoadenectomia total

Malignes. Resecció quirúrgica i reconstrucció. Dissecció ganglionar associada.

 

 

5.- CIRURGIA ONCOLÒGICA I RECONSTRUCTIVA MAXILOFACIAL.

 • Exéresis quirúrgica (totes les localitzacions àrea cervico facial).
 • Exéresis amb Làser CO2.
 • Reconstrucció amb empelts locals, lliures, "colgajos pediculados".
 • RECONSTRUCCIÓ oncològica MICROQUIRÚRGICA.
 • Buidaments cervicals associats.

 

6.- TRAUMATOLOGIA FACIAL.

 • Traumatismes alveolodentaris (Fixació/ Reimplante).
 • Fractures de mandíbula (Reducció. Fixació ortopèdica/ Osteosíntesi interna). Fractures de còndil.
 • Fractures de maxil·lar superior.
 • Fractures órbito-malares.
 • Fractures naso-orbito-etmoïdals. Fractures nasofrontales.
 • Fractures panfacials.

 

7.- DEFORMITATS DENTOFACIALS.

 

Cirurgia ortognàtica. (Totes les osteotomies dels maxil·lars, simples o combinades):

 • Osteotomia maxilar inferior intraoral sagital de Obwegueser- Dal PontOsteotomia maxil·lar inferior intraoral sagital de Obwegueser- Dal Pont
 • Osteotomia de cos manbibular.
 • Osteotomia subcondílea (Hinds).
 • Osteotomies parcials maxil·lar inferior subapicales.
 • Osteotomia maxil·lar superior de li Fort I, II i "alado"
 • Osteotomia maxil·lar superior segmentaria.
 • Distracció quirúrgica assistida de maxil·lar superior.
 • Osteotomia maxil·lar superior posterior bilateral (Kufner).
 • Genioplastias d'avanç, reculada i canvi de distància vertical.
 • Totes les combinacions possibles per aconseguir resultats d'excel·lència.
 • Tècniques de distracció òssia.
 • Complexos malformatius crani-facials.