CENTRE DE SALUT SALVADOR PAU


 

ADREÇA I TELÈFONS

Adreça:  C/ Salvador Pau nº 42

Telèfons:

   Tel. 96 310 87 20

   Fax 96 310 87 21

Correu electrònic (indicar el número SIP i motiu o professional a qui va la consulta):

paci_cssalvadorpau@gva.es

 

HORARI

Horari de Consultes

De Dilluns a Divendres de 8:00 a 21:00 hores

Dissabtes de 08:00 a 15:00 hores

* De l'1 de juliol al 30 setembre, l'horari serà de 8:00 a 15 h. de dilluns a dissabte

 

Urgències

Dissabtes de 8:00 a 15:00 hores:

- Els adults s'atendran en el Centre Salut Salvador Pau

- Pediatria s'atendrà en el Centre de Salut República Argentina, c/ República Argentina nº 8

 

Atenció Continuada en Punt d'Atenció Sanitària l'Alguer, c/ Alguer, nº 28

Telèfon 112

Dilluns a dissabtes des de les 15:00 a 8:00 hores

Diumenges i festius, les 24 hores

 

CARTERA DE SERVEIS

Medicina Familiar i Comunitària

Pediatria

Infermeria

Matrona

Fisioteràpia

Treball Social