Zona Básica Rafelbuñol


 

ADREÇA I TELÈFONS

Adreça:  C/ José Maria LLopis nº 26

Telèfons:

         Tel.96 310 88 70

          Fax. 96 310 88 71

Correu electrònic (indicar el número SIP i motiu o professional a qui va la consulta):

General:  paci_rafelbunyol@gva.es

Pediatria:  pedi_csrafelbunyol@gva.es

 

HORARI

Horari de Consultes

De Dilluns a dijous de 8:00 a 21:00 hores

Divendres i dissabte de 8:00 a 15:00 hores

 

Urgències fora d'horari de consulta, dirigir-se al Punt d'Atenció Continuada Massamagrell

Telèfon 96 146 70 50

De Dilluns a Dissabte de 15:00 a 8:00 hores

Diumenges i Festius: 24 hores

 

CARTERA DE SERVEIS

Medicina General i Comunitària

Pediatria

Infermeria

Matrona