Servei d'Informació i Atenció al Pacient

 

 

INFORMACIÓ PER A USUARIS

 
2.-Les sol·licituds d'Informes Clínics s'han de realitzar en INDOC, pertanyent a la Unitat de Documentació Clínica i situat en la planta baixa del pavelló D de l'Hospital Clínic.
 
3.-L'avançament de qualsevol prova diagnòstica, és una decisió clínica basada en l'estat de salut del pacient i per tant necessita de l'autorització prèvia del facultatiu sol·licitant. Per aquesta raó, ha de ser el metge qui inicie la gestions per a l'avançament quan el considere necessari. El SAIP només pot constatar si la proposta s'ha realitzat correctament i si està pendent de citació, però mai podrà avançar l'exploració.

 

 

 

►FUNCIONS

 

 

Els Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) són els garants del compliment dels drets que els ciutadans tenen reconeguts en la normativa vigent, constituint així una xarxa qualificada i integrada de defensa del pacient (Decret 138/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els Serveis d'Atenció al Pacient).

 

 

És la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar els ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic, així com tramitar les queixes, suggeriments i agraïments que realitzen.

 

 

-Captar les inquietuds i necessitats dels pacients en matèria sanitària i canalitzar-la cap als òrgans directius, complint així amb l'objectiu de millora contínua de la qualitat assistencial.


-Tutelar el compliment dels drets dels pacients reconeguts per Llei


-Tutelar de manera especial el dret a la lliure elecció de metge, centre d'atenció primària o especialista, així com el dret a la segona opinió mèdica.


-Vetlar pel compliment de les obligacions que, en nom d'una major eficàcia i eficiència tenen, segons la normativa vigent, els pacients en relació amb els serveis i recursos del sistema sanitari públic.


-Informar i assessorar els pacients en aquelles qüestions demandades per ells en l'àmbit de la seua competència.


-Tramitar: queixes, suggeriments i agraïments


-Col·laborar entre altres: amb la gerència, equip directiu, amb Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient


-Formar part del Comité de Bioètica assistencial


-Registre i gestió de voluntats anticipades 

 

►HORARIS DELS SAIP EN EL DEPARTAMENT

 

 

SAIP Hospital Clínic

 • Telèfon: 96/197 38 72
 • Adreça: Av. Blasco Ibáñez, nº 17 46010 VALENCIA
 • Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

SAIP Centre d'Especialitats El Grao

 • Telèfon: 96/346 95 75
 • Adreça: Padre Porta, nº 10 46024 VALENCIA
 • Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

SAIP Hospital La Malva-rosa

 • Telèfon: 96/192 54 61
 • Adreça: Isabel de Villena, nº 2 46011 VALENCIA
 • HORARI de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

SAIP Atenció Primària

 • Telèfon: 96/197 38 72
 • Adreça: Av. Blasco Ibáñez, nº 17 46010 VALENCIA
 • Correu electrònic hclinico_saip@gva.es

 

 Vesprades, nits, caps de setmana i festius: Consultar al Supervisor de guàrdia

 

►TRÀMITS PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB LA CIUTADANIA

Enllaç al butlletí

T' INTEREsSA