Anestesiologia

Cartera de Serveis de la Unitat de Anestesiologia

Consulta de Preanestèsia

Informació al pacient i familiars

 • Valoració de risc anestèsic
 • Consentimient informat
 • Preparació preoperatòria

Àrea Quirúrgica

 • Preparació preoperatòria immediata
 • Anestèsia general: intravenosa, inhalatòria,
 • Anestèsia epidural
 • Anestèsia intradural
 • Anestèsia combinada
 • Anestèsia regional intravenosa
 • Bloqueig nerviós perifèric
 • Anestèsia Retrobulbar
 • Anestèsia troncular(plexes)
 • Ansiòlisi, sedació i/o analgèsia
 • Anestèsia local per infiltració
 • Vigilància i monitoratge
 • Maneig de la via aèrea
 • Tècniques coadjuvants per a Intubació difícil

Especialitats Anestèsia

 • Cirurgia aparell digestiu
 • Cirurgia Ortopèdica i traumatològica
 • Cirurgia urològica
 • Cirurgia ORL
 • Cirurgia maxilofacial
 • Cirurgia Oftalmològica
 • Cirurgia Plàstica
 • Cirurgia vascular
 • Neurocirurgia
 • Cirurgia Ginecològica

Unitat de Recuperació postanestèsica

Vigilància Clínica

Monitoratge hemodinàmica

Col.locació vía venosa central

Monitoratge respiratori

Intubació traqueal

Soport ventilatori

Resucitació cardiopulmonar, RPC bàsica i avançada

Tècnicas analgèsiques postoperatories

Preparació i optimització preoperatòria

Tècniques de recuperació de sang

Web Servei de Anestesiologia

T' INTERESSA

xarxes socials