El teu Departament - solo movil

Carrusel Portada Clinic

Actualitat

El Hospital Clínico de València renueva las instalaciones del servicio de Esterilización y las dota de la máxima cualificación en bioseguridad

08/05/2024

El Hospital Clínico de València renueva las instalaciones del servicio de Esterilización y las dota

  • S'han renovat les instal·lacions per a millorar la bioseguretat ambiental en les àrees d'esterilització i en el magatzem del material quirúrgic estèril
  • S'incorporen nous equips de climatització que suposaran un estalvi de 7.082 quilograms de diòxid de carboni a l'any respecte als anteriors

L'Hospital Clínic Universitari de València ha reformat el servici d'Esterilització i ha renovat els sistemes de climatització. Es tracta d'una actuació que ha comptat amb un pressupost de 316.536 euros i que ha permés dotar la sala amb la màxima qualificació quant a seguretat. En esta Unitat és on s'esterilitza i s'emmagatzema el material quirúrgic que s'utilitza en el centre.

 

Quant a les exigències de climatització i ventilació de les diferents àrees del servici d'Esterilització (zona estèril, zona neta i zona bruta) les instal·lacions s'han adaptat a la normativa més restrictiva de validació i qualificació de sales d'ambient controlat en hospitals, tenint en compte les normes UNE de referència.

 

Per a això s'ha realitzat una actualització dels sistemes de climatització als quals, per a aconseguir una gestió més eficient, s'ha incorporat un sistema de control que monitora i regula tots els paràmetres de funcionament claus per a garantir les condicions de bioseguretat exigides.

 

De manera afegida, s'ha modificat la distribució dels espais per a poder garantir els recorreguts a través dels circuits de material brut i material net. A més, s'han renovat, entre altres elements, la fusteria i els difusors amb filtració absoluta enfront del pas de partícules i lluminàries LED estanques per a garantir les màximes condicions d'asèpsia exigides a les sales d'ambient controlat.

 

En este sentit, la cap del servici d'Enginyeria i Manteniment de l'Hospital Clínic de València, María José Picazo, ha posat l'accent que totes estes actuacions han permés “garantir el compliment de la normativa més restrictiva de validació, logística i interoperabilitat dels sistemes per a aconseguir l'objectiu final, que és garantir les màximes condicions d'asèpsia i de bioseguretat exigides en una sala d'ambient controlat, com és la unitat d'Esterilització on es desinfecta tot el material quirúrgic de l'hospital”.

 

Major eficiència energètica

L'actuació, a més, s'ha pensat per a incorporar millores que suposen una major eficiència energètica amb el consegüent estalvi en diòxid de carboni. Així doncs, en quan a la climatització i il·luminació, s'han incorporat equips que suposen un estalvi de 7.082 quilograms de diòxid de carboni a l'any respecte a equips anteriors.

La nova il·luminació suposa un estalvi de més del 50% en energia per la substitució d'il·luminació fluorescent a LED, sumat a un 5% d'estalvi en energia en el sistema de climatització, en disposar de ventiladors amb motors electrònics d'alta eficiència energètica.

Compartir

Galeria d'imatges