Cirugia General

Recursos Humans

1 Cap de servei

4 Caps de secció

14 Facultatius Especialistes

6 Facultatius especialistes (Hospital La Malva-rosa)

10 Metges residentes

1 supervisora d'infermeria

25 infermeres

16 auxiliars de infermeria

1 administrativa

 

Recursos estructurals

LLITS ASSIGNATS

50

QUIRÒFANS PROGRAMATS/SETMANALS

15

CONSULTES EXTERNES/SEMANALS

30

CONSULTES C. ESPECITATS/SETMANALS

5

 

Unitats assistencials

Cirurgia Mínimament Invasiva

Coloproctologia

Cirurgia Hepatobiliopancreática/Carcinomatosis

Senologia

Cirurgia Endocrina i de la Obesitat

Cirurgia Esòfag-Gàstrica

Cirurgia de la Paret Abdominal

 

Cartera de Serveis

Unitat de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica i Cirurgia Oncològica Peritoneal

Cirurgia Hepàtica

Cirurgia Biliar

Cirurgia Pancreàtica

Cirurgia Esplénica

Cirurgia Retroperitoneal

Cirurgia Oncològica Peritoneal

Unitat de Coloproctologia

Proctologia

Cirurgia del Colon i Recte

Unitat de Cirurgia mamària

Unitat de Cirurgia Endocrina i de la Obesitat

Cirurgia endocrina

Cirurgia Bariàtrica

Unitat de Cirurgia Esófago-Gàstrica

Cirurgia esofàgica

Cirurgia gastroduodenal

Unitat de Cirurgia de la paret abdominal

Cirurgia de la hèrnia

Unitat de Cirurgia Mínimament Invasiva