Innovacio

L'Hospital Clínic Universitari de València ha constituït recentment un Comissió d'Innovació que té com a objectiu recolzar, impulsar i donar a conèixer idees innovadores tant en l'àmbit tecnològic com a assistencial per part de tots els estaments professionals del departament de salut.

 

S'entén per innovació qualsevol canvi en la pràctica habitual que introdueix millores mitjançant el desenvolupament de nous productes, serveis o procediments. En l'àmbit sanitari existeixen raons que fan de la innovació un camp necessari a l'Hospital i centres de salut, entre elles, perquè una idea innovadora pot suposar una millor assistència al pacient derivat de nous mètodes diagnòstics, noves teràpies, millores en la qualitat de vida dels pacients i millores en el treball diari dels professionals.

 

Descarregar díptic informatiu ací