Tornar

9-06-22. L'Hospital Clínic de València compta amb una nova unitat de Radiofarmàcia

  •  Suposa una renovació total dels espais i una adequació per a ser considerada sala blanca
  • Les obres han comptat amb un pressupost de 683.793,99 eurosL'Hospital Clínic Universitari de València ha finalitzat les obres d'adequació i millora de la unitat de Radiofarmàcia, un projecte que ha suposat la construcció de dues sales blanques completament equipades per a la preparació de radiofàrmacs, d'acord amb les normes de bones pràctiques aplicables a aquest tipus de medicaments.

Així mateix, s'ha dotat a la Unitat d'un sistema de gestió per a poder assegurar la traçabilitat de tots els processos. Les obres han comptat amb un pressupost de 683.793,99 euros.

Es tracta d'una actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020. Tal com ha explicat la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, "es tracta d'una inversió molt important, finançada amb fons de la Unió Europea que ens permetrà augmentar la capacitat d'aquesta unitat, que a més ja està acreditada per a la formació i que permet que tots els anys un o una especialista en radiofarmàcia puga formar-se ací".

"La Unitat de Radiofarmàcia s'encarrega de la selecció, adquisició, preparació, control de qualitat i dispensació dels radiofàrmacs, medicaments especials que contenen en la seua composició un isòtop radioactiu i que s'empren per a les exploracions diagnòstiques i els tractaments de Medicina Nuclear", ha explicat la cap del Servei de Radiofarmàcia, Mónica Romero.

A més de les obres d'adequació, la nova Unitat ha comptat amb un nou equipament, amb dues cabines de seguretat biològica blindada, una cel·la blindada per a emmagatzematge de radioisòtops, i tres *activímetros per a mesura d'activitat de radioisòtops, que han suposat una inversió de 198.440 euros.

Preparació dels radiofàrmacs per al nou PET-TAC

La reforma permetrà assumir la preparació dels radiofàrmacs requerits per a la posada en marxa del nou tomògraf PET-TAC en el propi hospital Clínic, així com internalitzar la preparació de la resta dels radiofàrmacs.

Tal com ha explicat el gerent del departament de salut Clínic-Malva-rosa, Álvaro Bonet, "la nova Unitat ens permetrà fer exploracions més complexes, com són les proves del PET-TAC. Permetrà incrementar la preparació de radiofàrmacs des dels 5.000 que es realitzen actualment fins als 8.000".

Amb la remodelació de la Unitat s'han garantit les condicions òptimes de qualitat i seguretat, tant per a pacients com per al personal del servei, aplicant a tal fi la normativa de validació en la indústria farmacèutica en matèria de qualitat de producció de medicaments i protecció enfront del risc de radiació.

La nova Unitat compta amb una àrea de recepció, una àrea de magatzem de radiofàrmacs, dues àrees independents de preparació de radiofàrmacs o sales blanques, una àrea de control de qualitat, una àrea de gestió i documentació i una àrea de magatzem de residus radioactius. Una sala blanca és aquella que està dotada d'unes condicions ambientals adequades per a minimitzar la contaminació microbiana de les preparacions dutes a terme.

El disseny i execució de la reforma de la Unitat de Radiofarmàcia s'ha realitzat d'acord amb les normes de correcta preparació de radiofàrmacs i de protecció radiològica, de manera que s'adeqüen a l'activitat que realitzen aquestes unitats, permetent el seu correcte funcionament, facilitant les operacions de neteja i el seu manteniment.

Per a això s'han tingut en compte les normes recollides en la 'Guia de correcta preparació de medicaments en serveis de farmàcia hospitalària del Ministeri de Sanitat i Consum' i en la 'Guia per a l'adaptació de les Bones Pràctiques en la Preparació i Manipulació de Medicaments a la Comunitat Valenciana'.

La Unitat de Radiofarmàcia compta amb dos facultatius especialistes en Radiofarmàcia i amb dos residents en formació. La Unitat està acreditada pel Ministeri de Sanitat per a la formació de residents de l'especialitat de Radiofarmàcia, tenint acreditada una plaça per any de residència.